Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
สถจ.นครพนม จัดกิจกรรม “เมืองนครพนมรวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day”
Responsive image
วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ได้จัดกิจกรรม “เมืองนครพนมรวมใจ ทำความสะอาดครั้งใหญ่ Big Cleaning Day” เพื่อเป็นการพัฒนาเมืองนครพนม เตรียมความพร้อมในการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 232 ปี เมืองนครพนม ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” ในห้วงระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2561 ณ บริเวณลานองค์พญาศรีสัตตนาคราช ถนนสุนทรวิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม โดยมีนายดำรง สิริวิชย อิ่มวิเศษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และมีนางสาวณัฐชยา ช่างแกะ ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม กล่าวรายงานในการจัดงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดนครพนม เป็นจำนวนมาก
         
โพสเมื่อ : 04 ก.ย. 2561