Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
งานบริหารทั่วไป
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
กลุ่มงานกฎหมายระเบียบและเรื่องร้องทุกข์
กลุ่มงานการเงินบัญชีและการตรวจสอบ
บุคลากรท้องถิ่นอำเภอ
ข่าวสาร สถจ.นพ.
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ข่าวกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
ข่าวกลุ่มงานการเงิน บัญชีและการตรวจสอบ
ประกาศ ก.ท.จ./ก.อบต.จ.นพ.
มติคณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม
หนังสือราชการ สถ.จ.
บริหารงานบุคคล อบต.
บริหารงานบุคคลเทศบาล
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ กฎหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ สถ. ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม
Responsive image
วันที่ 4 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายอนุชิต สังฆสุวรรณ ผู้ตรวจราชการ สถ. และ นายวิชิต ทองปาน ทจ.นครพนม พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่ายฯ และคณะทำงานฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ และนิเทศงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้ง จังหวัดนครพนม 2564 ณ ห้องประชุม ทต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม โดยมี นายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอบ้านแพง พ.จ.ท.ปรีชา ประภาแก้ว ท้องถิ่นอำเภอบ้านแพง และมีผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว
         
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2564